SZUKAJ

  

FOTO

Warsztaty Skrzydlata manifestacja (czerwiec 2014)

 

Warsztaty SPOT.kajmy się w parku (maj 2013)

Warsztaty SPOTkajmy się w parku

Warsztaty SPOTkajmy się w parku

 

 

VIDEO

Fiszbuk

Skrzydlata manifestacja

Fundacja SPOT

Instytut Socjologii UAM

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Panel ekspercki - 3 grudnia 2013 r.

Zapraszamy do udziału w drugim panelu eksperckim organizowanym w ramach naszego projektu. Spotkanie odbędzie się we wtorek 3 grudnia o godzinie 17.30. w SPOT. (Poznań, ul. Dolna Wilda 87).

 

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki pierwszej części badań realizowanych w ramach projektu „Lepiej Widzieć”, czyli rezultaty wywiadów przeprowadzonych z użytkownikami kultury wizualnej oraz ekspertami wizualnymi i technologicznymi. Zastanowimy się m.in. nad tym, czy dobre zdjęcie dla wszystkich oznacza to samo, jak i od kogo uczyć się obsługi technologii, jak Internet zmienia sposoby wytwarzania więzi społecznych. Licząc na interdyscyplinarną dyskusję, chcemy porozmawiać z osobami, które zajmują się badaniami i kształtowaniem kompetencji wizualnych oraz rolą mediów w ich nabywaniu i realizacji. Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

  • Marcin Drabek. Kulturoznawca, badacz społeczny i marketingowy; doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UWr, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą teorii badań kultury wizualnej. Koordynator ogólnopolskiej diagnozy kompetencji medialnych "Media_styczni", prowadzonej przez Fundację Nowoczesna Polska wraz z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.
  • Dr Mirosław Filiciak. Medioznawca z Instytutu Kulturoznawstwa SWPS w Warszawie. Zajmuje się wpływem usieciowionych mediów cyfrowych na praktyki społeczne. Niedawno opublikował książkę "Media, wersja beta" (Gdańsk 2013).
  • Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska. Adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego, WPiA UAM, specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej i prawie autorskim. Autorka szeregu publikacji na temat regulacji dotyczących mediów audiowizualnych i nowych technologii.
  • Sławomir Tobis. Fotograf, autor i kurator wystaw indywidualnych, zbiorowych oraz projektów fotograficznych. Zajmuje się związkami fotografii z innymi dziedzinami, prowadzi zajęcia i warsztaty.
  • Dr Natalia Walter. Pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród jej głównych zainteresowań naukowych znajduje się edukacja medialna, w tym – e-learning. Jest autorką wielu publikacji dotyczących kompetencji medialnych oraz wykorzystania nowych mediów w pedagogice, a także promotorem prac licencjackich i magisterskich o podobnej problematyce.

W spotkaniu wezmą udział także członkowie zespołu badawczego: dr Agnieszka Figiel, prof. Marek Krajewski, dr Łukasz Rogowski, dr Krzysztof Stachura.

drukuj | 2013-11-22 | wróć